Your Happy Family

20 anys al teu servei

La reproducció de les abelles

  • La posta de la reina
  • La partenogènesi
  • La fabricació d'una nova reina
  • L'eixamenada
  • Els vols nupcials
  • Les abelles exploradores
  • La còpula
  • Les colònies abegoteres
  • Paquets d'abella
  • Cria de reines