Your Happy Family

20 anys al teu servei

La reproducció de les abelles

 • La posta de la reina
 • La partenogènesi
 • La fabricació d'una nova reina
 • L'eixamenada
 • Els vols nupcials
 • Les abelles exploradores
 • La còpula
 • Les colònies abegoteres
 • Paquets d'abella
 • Cria de reines
 • Races i ecotipus